Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Unngå byggskader: Vellykket flislegging

For å oppnå et vellykket resultat når man skal flislegge et innendørs gulv, er det viktig å vite hvordan underlaget er bygd opp.

Det er to hovedprinsipper for oppbygging av innendørs golv med keramiske fliser: som flytende golv, der flislaget ikke har forankring til eller kontakt med bærekonstruksjonen, eller som golv med fast forankring, der flislageter er fast forankret til bærekonstruksjonen.

Når man skiller påstøpen fra underlaget med et glidesjikt, gjør glidesjiktet at flislag og underkonstruksjon kan bevege seg uavhengig av hverandre. Forhold å ta i betraktning ved flytende golv er svinn, kantreising, armering og fugeinndeling.

Alle sementbaserte påstøper har svinn som varierer med v/c-tallet, pastavolumet, tilsetningsstoffene og andelen av grovt tilslag.

Totalsvinnet kan variere i området 0,5–1,2 mm/m og kan deles i selvuttørkingssvinn og uttørkingssvinn.

Tidspunktet for liming av fliser påvirker svinnforløpet. Rask uttørking av betongen fører lett til kantreising, som kan gi riss i påstøpen både før og etter at flisene er limt. Betong kan ha et svinn på over 1,0 ‰. Limer man fliser for tidlig på en betong med så stort svinn-potensial, kan flisene løsne. Uttørkingen går imidlertid saktere når flisene er limt på betongoverflaten, og fukttilstanden i påstøpen vil jevne seg mer ut.

Store fliser og liten fugeandel bidrar til saktere uttørking og kan slik redusere faren for opprissing.

For påstøper med svinnpotensial over 0,6 ‰ bør man vente med å legge fliser til uttørkingssvinnet er lavt nok. Alternativ kan man armere ekstra mye, helst i to lag. Påstøper med lavere svinnpotensial kan flislegges etter omlag 1 måned, etter at det meste av selvuttørkingssvinnet er ferdig.

Flytende golv trekker seg sammen inn mot et midtpunkt som ligger i ro. Behovet for feltinndeling med bevegelsesfuger må man vurdere i hvert enkelt tilfelle.

Betongelementgolv bør alltid ha fuger rett over endeoppleggene, hvor det er stor risiko for å få riss. Man kan vurdere hvorvidt de bør være gjennomgående. Er hensikten å begrense fugebevegelsen, må de være gjennomgående. Kunne golvet ellers vært fugefritt, holder det å bare skjære et spor eller en rissanviser. Det er viktig å ikke skjære av armeringen. Flisfugen og rissanviseren må korrespondere, og man må bruke elastisk fugemasse eller fugeprofil med nødvendig bevegelseskapasitet.

Golv med fast forankring

Fliser på påstøp med heft til underlaget betyr at flislaget er festet direkte på en bærende underkonstruksjon eller på påstøp eller avrettingsmasse med heft til underlaget. Underlaget kan være betongplate på grunnen, støpt etasjeskiller eller betongelementer med påstøp eller selvutjevnende avrettingslag.

For at påstøp skal oppnå god fastholdelse til underlaget, bør man bruke betong med minst mulig svinnpotensial. Påstøp med heft skal generelt ikke deles inn i felt med fuger, ettersom den skal samvirke med underlaget. Fuger gir bare et større forankringsproblem med fare for at påstøpen løsner. Eneste unntaket er for elementdekker og gjennomgående konstruksjonsfuger.

For elementdekker bør man også i dette tilfellet skjære rissanvisere (uten å kutte armeringen) over alle endeoppleggene til elementene. Typiske steder hvor man må etablere bevegelsesfuger i fliskonstruksjonen på påstøp med heft til underlaget er randfuger, oppleggsfuger og fuger over/langs oppleggskantene.

Referanser

SINTEF Byggforsk og Byggkeramikkforeningen. Alt om flislegging.
Oslo: SINTEF Byggforsk, 2011
Byggforskserien 541.411 Keramiske fliser på golv
522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse

23. mai 2012
Mer om Annonse - Villatips
Fig. 1. Plassering av takvindu innenfor de målene som er vist på figuren, er gunstigst med tanke på utsyn. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Monter vinduer i takflater på riktig måte

Her er noen tips for deg som skal montere vindu i takflater.