Må du, eller vil du ha gjerde?

I Lov om Grannegjerde står det om din rett og evt. plikt til å ha gjerde og port: "Rett til å ha grannegjerde: § 6.Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv."

Av: redaktionen, 23. oktober 2008
 
Skal du sette opp gjerde bør du sette deg inn i hvilke regler du skal forholde deg til.
Sett deg inn i hvilke lover og regler som gjelder for oppsetting av gjerder.
Tvang til å halda grannegjerde: § 7.

Der grannegjerde er til nytte for eigedomane kvar for seg, kan granne krevje gjerdehald av granne, så framt det er klårt at samanlagt for båe eigedomane er nytta av gjerdehaldet større enn kostnaden.
Gjerde som er der frå før, må ikkje leggjast ned utan vedlikehaldskostnaden er større enn nytta for båe eigedomane under eitt. Mot hyttetuft i utmark har utmarkeigaren ingen skyldnad til å halda gjerde.
[Merknad: Dette betyr at dersom du har hyttetomt, har du rett til å sette opp gjerde hvis du vil, mens den som eier utmarka (der det ofte går dyr løse på beite) ikke har plikt til å holde gjerde – utrolig,men sant.] § 8. Der det er gjerdehaldstvang etter § 7, ber kvar av grannane sin halvpart av gjerdehaldet. Vil den eine grannen ha dyrare gjerde enn den andre har skyldnad til å vera med på, har han rett til det mot at han tek på seg meirkostnaden. § 9. Hus eller anna byggverk som står såleis, at det gjer teneste i staden for grannegjerde, vert ikkje medrekna i den gjerdelengda som skal delast. (...) Hva skal søknaden om levegg/mur/gjerde inneholde?
(kun generelt, kan variere fra sted til sted)
  • Søknadsskjema utfylt med aktuell info (NBR nr. 5153) i to eks.
  • Situasjonsplan av nyere dato (fås på oppmålingsavd. i kommunen), gjerdet eller leveggen(e) markeres med rødt på kartet, to eksemplarer.
  • Tegninger eller skisse (1:100), som viser høyde og utførelse, to eks.
  • Gjenpart av nabovarsel eller nabosamtykke NMR nr. 5155

 

23. oktober 2008 redaktionen
vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no