Bilde: Kilian Munch/Flickr

Valgets kvaler

Den 11. september skal vi atter en gang til urnene for å avgjøre hvem som skal styre landet vårt de neste fire årene. Men hvilken statsminister vil være best for deg som hytteeier?

Det er ingen partier som peker seg ut som spesielt hyttevennlige. Heldigvis er det ingen partier som er spesielt hyttefiendtlige, heller. – For oss hytteeiere er nok kommunevalget mer spennende enn stortingsvalget, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag, men her har vi dessverre ikke stemmerett.

Tomtefesteloven

Har du hytte på festet tomt, vil endringer i tomtefesteloven være det aller viktigste for deg. Selv små endringer i festeavgift, rett til innløsing eller innløsingssum kan ha stor betydning.

Det er enkelte pollitikere fra Arbeiderpartiet som har tatt til orde for redusert festeavgift. Vi har imidlertid lite tro på at det blir en reell omkamp om tomtefeste, det er tross alt bare to år siden vi fikk en ny tomtefestelov. Dessuten vil Arbeiderpartiet trolig være avhengig av støtte fra Senterpartiet, og det vil de neppe få.

Norsk Hyttelag jobber imidlertid for å få endret Landbruksunntaket som gjør det umulig å få innløst en festetomt fra en landbrukseiendom selv om gårdsdriften i praksis er avviklet 

Eiendomsskatt

Norsk Hyttelag mener at dagens ordning for eiendomsskatt i hyttekommuner er urettferdig, udemokratisk og en enorm sløsing med ressurser.

Før valget i 2009 gikk Høyres Jan Tore Sanner ut mot eiendomsskatt på hytter og lovte å fjerne ”hytteskatten”. Etter at Høyre fikk regjeringsmakt, har vi ikke hørt noe mer om dette.

Nå har Fremskrittspartiet gått ut og sagt at det er viktigere å fjerne eiendomsskatten enn formue­skatten. Dette er svært positivt, men vi husker jo at det ikke er lenge siden partiet lovte å fjerne bompengene...

Utfordringen med å fjerne eiendomsskatten, er at mange kommuner er helt avhengige av disse inntektene for å få budsjettet i balanse.

Norsk Hyttelag mener det er feil at kommuner skal kunne skattlegge hytteeiere for å finansiere lokale grendeskoler, storslagne kulturhus eller nye næringsbygg. Ellers er vårt inntrykk at de aller fleste hytteeiere gjerne vil bidra hvis takstene er rettferdige og pengene brukes til formål som kommer alle til gode. 

Derfor er det viktig å huske at Fremskrittspartiet og Høyre har gjort det mulig for kommuner å frita fritidsbolig for beskatning eller å bruke en lavere skattesats for fritidsboliger.

Senterpartiet ønsker ikke å svekke kommuneøkonomien, men åpner for at eiendomsskatten kan fjernes om den erstattes av et kommunalt skatteøre på inntil et prosentpoeng på inntektsskatten. Spørsmålet er om de andre partiene vil gå med på dette.

Må selge familiehytta

Norsk Hyttelag er opptatt av at det skal være mulig for folk flest å ha hytte. Nå ser vi at totalkostnadene gjør at stadig flere vurderer om de har råd til å beholde familiehytta.  

Summen av festeavgift, eiendomsskatt, veiavgift, løypebidrag – og en kreativt utformet serviceavgift om du har hytte på Sjusjøen – kan bli i meste laget for mange. 

Det som var overkommelig da du var i jobb med god økonomi, kan bli vanskelig som pensjonist eller enke. Verken eiendomsskatt eller festeavgift tar hensyn til den enkeltes betalingsevne, noe vi mener er svært problematisk.

Mange som kommer i en slik situasjon, ønsker å overføre hytta til neste generasjon. Da er det viktig at barna har mulighet til å overta.

Derfor er vi svært opptatt av at arveavgiften ikke kommer tilbake.

I fjor varslet Arbeiderpartiet at de ville lansere en ny modell for arveavgift før stortingsvalget. Nå sier partiet at de ikke vil gjeninnføre arveavgiften, men i stedet skjerpe formueskatten. Det er en bedre løsning, men fortsatt en løsning som gjør det dyrt å eie en hytte.

Friluftsliv

Vi har tidligere kritisert den nåværende regjeringen som vi mener har manglende respekt for det norske friluftslivet. I fjor greide regjeringen å gi kommunene frie hender til å tillate snøskuterkjøring i utmark, og i år har de fjernet alle begrensninger for vannskuter.

Det er sikkert morsomt for den enkelte med både snø- og vannskuter, men her må den enkeltes behov for fart og spenning vike for flertallets rett til å nyte naturen. 

Det de fleste opplever som unikt med den norske naturen, er god plass og stillhet. Vi ønsker å bevare det slik, så kan heller andre land satse på motorisert fart og spenning!

Din kommune

Det aller meste som angår deg som hytteeier, skjer lokalt. Hva politikerne i din kommune mener om eiendomsskatt, er viktigere enn hva politikerne på Stortinget mener.

Dermed blir valgresultatet etter kommunevalget i 2019 mye mer interessant for oss hytteeiere. Der har vi dessverre ikke stemmerett.

I årets valg vil det viktigste for oss hytteeiere være det totale skatte- og avgiftsnivået, kommuneøkonomi og kommunesammenslåing. Og kanskje, om vi er heldige, får vi gjort noe med eiendomsskatten.

Foto: 

22. august 2017
Mer om Hytte

Nå får du støtte til solcellepanel på hytta

Nå kan du få opptil 28.750 kr i støtte fra Enova hvis du bygger - eller har bygd - solcellepanel på hytta.

Dette bør du vite om parkett på hytta

Parkett på hyttegulv er pent, men krever forholdsregler dersom det skal holde seg slik. Her er tingene du bør tenke på, enten du vil ha parkett på...

Slik unngår du at hytta blir mosegrodd

Mose kan være riktig så dekorativt, både i naturen og som pynt. Men mose har ingen ting på hytteveggen å gjøre!

Dette må du sjekke hvis du skal kjøpe hytte

Vurderer du å kjøpe hytte? Da bør du lese denne sjekklista.

Snakk om hvem som skal overta hytta

Vi står foran et generasjonsskifte i hytte-Norge. Halvparten av alle norske hytteeiere er over 60 år. I løpet av de neste 10-20 årene skal over 100.000...

7 ting som gjør hytta vinterklar

En kald vinter krever mer av hytta enn om sommeren. Vi viser deg hvordan du gjør feriehuset klar for vintermånedene.

Utedassens beste venn

I sommer har vi fått muligheten til å teste et bærbart solcelleanlegg. Denne lille kraftpakken har gitt oss mye strøm i løpet av ferien – og mye oppmerksomhet.

La veien gå hvor hen du vil

Alle som har bolig eller hytte med strandlinje, vil gjerne ha den for seg selv, men allemannsretten gir deg lov til å ferdes stort sett hvor du vil...

Hyttefolket slipper eiendomsskatt

I forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 11. mai 2016 vil regjeringen gi kommunene mulighet til å fjerne den omstridte hytteskatten....

Fortsatt dyrt å gå på do i Tynset

Noe av det siste kommunestyret i Tynset gjorde før de tok juleferie i desember, var å vedta nye vann- og avløpsgebyr for 2017. Kommunen har tidligere fått kritikk for at de lar hytteeiere sponse fastboende, og ordfører Merete Myhre Moen lovte å se på saken. Nå viser det seg at de nye gebyrene er like urettferdige som før.

Drømmehytta er kun 35 kvadratmeter

I fjor fikk mange øynene opp for den lekre, men superenkle hytta Woody35. På kun 35 kvadratmeter rommer den alt du trenger. Se den og drøm deg bort til...

Fjellhyttetrender

Kombinasjonen av nostalgi og høy komfort preger mange av dagens nye hyttefelt på fjellet. Noen foretrekker en laftehytte midt på vidda, andre vil helst...

Formfin elementhytte

På Norefjell har arkitekt Anette Albjerk tegnet en moderne elementhytte, som er luftig,  lys og praktisk i bruk for familien på fire og deres gjester.

Slik kan du utvide hytta

Er hytta blitt for liten for behovene deres? Det er mange måter å utvide plassen på.