Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.
Inneklimasymptomer som trøtthet på dagtid og forstyrret døgnrytme kan komme av mangel på dagslys. Oppholdsrom, soverom og kjøkken skal ha vinduer som gir tilfredsstillende dagslys. Kunstig belysning kan ikke erstatte dagslys. Foto: SINTEF Byggforsk.
Inneklimasymptomer som trøtthet på dagtid og forstyrret døgnrytme kan komme av mangel på dagslys. Oppholdsrom, soverom og kjøkken skal ha vinduer som gir tilfredsstillende dagslys. Kunstig belysning kan ikke erstatte dagslys. Foto: SINTEF Byggforsk.

Lys er også en del av inneklimaet

Visste du at lys er en viktig inneklimafaktor? Ikke bare er lys nødvendig for at synssansen vår skal fungere, men riktig belysning er også viktig for helse og trivsel. Riktig belysning gir psykisk og fysisk velvære og skaper trygghet.

Belysningen i boligen består av dagslys supplert med elektrisk belysning. Dagslyset skiller seg fra kunstig belysning ved at det er optimalt i forhold til øyets oppfattelse av farger. Dagslyset virker også inn på kroppens hormonregulerende evne og dermed døgnrytmen vår. For lite dagslys kan føre til at epifysen begynner å produsere søvnhormon på dagtid, at man blir trøtt om dagen og sover dårlig om natten, eller at døgnrytmen blir forstyrret, noe som kan virke inn på immunforsvaret.

Selv om vinduene gir ettertraktet dagslys, bør de kunne skjermes for sol når lyset blir for sterkt. Store vindusflater kan gi høy innetemperatur om sommeren og kaldras med økt oppvarmingsbehov om vinteren. Utnytt dagslyset maksimalt ved å tilpasse møbleringen til lysinnfallet via vinduene.

Viktige kvaliteter ved lyskilden

Ved valg av belysningsutstyr er det flere hensyn å ta, i tillegg til at du må tenke igjennom hva belysningen skal brukes til og hvordan den skal plasseres:

 • Energi- og miljøhensyn
 • Lyskildens energieffektivitet
 • God fargegjengivelse og behagelig farge på lyset 
 • Tilstrekkelig belysningsstyrke
 • Design og utforming

Energihensyn

For boliger utgjør energiforbruket til lys 10-25 % av det totale forbruket. Nyere lyskilder som sparepærer og LED-lamper kan spare over 80 % energi sammenlignet med glødelamper. Styresystemer og sensorer til belysning kan hjelpe oss med å dimme lyset eller skru det av automatisk. Mindre behov for energi til belysning vil også virke positivt inn når du må energimerke boligen ved salg eller utleie. Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerkeordningen.

Lysfarge og fargegjengivelse

Fargeegenskapene til en lyskilde påvirker fargeinntrykket i et rom eller av et objekt. Noen råd:

 • Velg lyskilde med behagelig lys for formålet. 
 • Gult og rødlig lys blir ofte oppfattet som varmt og behagelig. 
 • Blålig lys blir gjerne oppfattet som kaldt.
 • Jo lavere Ra-indeks lyskilden har, dess lavere er fargegjengivelsesevnen.
 • Velg ikke lyskilde med lavere Ra-indeks enn 80 til bruk i oppholdsrom.

Husk også at en lampeskjerm kan påvirke fargene ved at lyset farges. Mørke flater på gulv, vegger eller tak absorberer mye lys, og vil føre til økt bruk av kunstig belysning.

Råd om lyssetting

Det vi ser, er kontraster skapt av forskjeller i styrke og farge på lyset som reflekteres fra en gjenstand. Uten skygger og fargeforskjeller er det vanskelig å se formen på gjenstandene. Hvis belysningen er ensartet i hele rommet, vil rommet virke ensformig og kjedelig.

Blending kan gi redusert syn, virke ubehagelig, og gi trøtthet og hodepine. Blending oppstår der det er for store forskjeller mellom lyse og mørke områder innen det normale synsfeltet. Pass på at du ikke ser lyskilden direkte. Jo større skjermen er, dess mindre er faren for blending.

Rommet bør ha en grunnbelysning. Den kan gjerne lyse opp veggflater og hjørner i stedet for gulvet. Det kan du oppnå med enkeltspoter, skinner eller vaiersystemer, vegglamper og gulvlamper. Opplys som sender lyset via taket, passer også hvis taket er hvitt. Pass på følgende:

 • Unngå direkte innsyn til lyskilden.
 • Velg armaturer/lamper hvor lyskilden ikke er synlig, eller den kan vinkles mot vegg/objekt.
 • Unngå for høy kontrast ved tv eller dataskjerm som står mot en mørk vegg ved å belyse flatene rundt og bak skjermen.
 • Skinner for spoter bør monteres langs veggene, slik at lyset rettes mot veggene og ikke treffer deg i ansiktet. Det er en fordel om belysningen i oppholdsrom kan dimmes.
 • Mørke flater krever mer lys.

Referanser

Bedre inneklima i boligen - Hvordan få et sunnere hjem. SINTEF Byggforsk, 2010. Materialet i denne boka er basert på løsninger fra Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk. (www.sintefbok.no)

Byggforskserien 360.301 Belysning i boligen. SINTEF Byggforsk (https://bks.byggforsk.no/)

www.lyskultur.no

www.boliglys.no

22. mai 2012
Mer om Annonse Villatips
Et godt inneklima i boligen er spesielt viktig for nyfødte og små barn. Illustrasjonsfoto: Samfoto
Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Gir du blaffen i inneklimaet?

Sliter du med konsentrasjonsvansker eller irriterte slimhinner? Årsaken kan være inneklimaet i din egen bolig.