Skjerpede energikrav til nye boliger

– Bolig- og byggsektoren står for hele 40 prosent av energibruken i samfunnet. Å redusere energiforbruket er derfor et viktig miljø- og klimapolitisk mål, både nasjonalt og internasjonalt, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Som et resultat av dette har regjeringen vedtatt nye energikrav for nybygg fra 1. februar 2007. Disse innebærer en skjerping i forhold til dagens krav på cirka 25 prosent. Når de nye reglene er innført, mener regjeringen at man kan spare 400–450 millioner kilowattimer, noe som tilsvarer det årlige energiforbruket for cirka 20 000 boliger.

Etter ti år mener man at det vil gi en årlig innsparing tilsvarende det Norge importerer av kraft i et normalår, eller energiproduksjonen ved et gjennomsnitts gasskraftverk.

Bedre isolasjon
Et av kravene som stilles til byggebransjen, er å bedre isolasjonen i gulv, vegger og tak på nye hus. I dag bygges det med 15–20 centimeter isolasjon i yttervegg, mens de nye kravene kan innebære 25 centimeter isolasjon. For å oppnå en korrekt oppføring av boligene, må samtlige energiberegnes med egnede beregningsverktøy. Boligene skal også bli tettere, men med et godt inneklima.

Det vil bli stilt krav til ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, slik at man får utnyttet energien i all ventilasjonsluft som slippes ut. For å hindre at det bygges eneboliger som bare har panelovner til oppvarming, innføres også krav om at det i slike hus må installeres peisovn, pelletsovn eller annen varmekilde som ikke bruker strøm eller fossile brensler (olje/gass).

Byggingeniør i Wari hus, Øystein Aslaksen, mener den største utfordringen for byggebransjen blir å oppføre boligene med forskriftsmessig tetthet.

– Vi må gå til innkjøp av godkjent måleutstyr, slik at vi kan måle og dokumentere tettheten.

Det anbefales at målingene foretas to ganger i løpet av byggeprosessen – når huset er ferdig utvendig, og når huset er helt ferdig.

Den første målingen tas mens en fremdeles har muligheten til å gjøre huset tettere dersom det ikke oppfyller kravene. For at byggebransjen skal kunne omstille seg til å følge de nye reglene, blir det en omstillingsperiode på 2,5 år, men allerede om kort tid går vi til innkjøp av måleutstyr, slik at vi blir vant til å bruke det før reglene trår i kraft, sier Øystein Aslaksen.

Halvparten av varmetapet i boliger skjer gjennom vindusflatene. Dagens vinduer vil derfor ikke ha god nok isolasjonsevne i forhold til de skjerpede kravene. Som et resultat av dette er produsentene i full gang med å utvikle nye løsninger som gir bedre og tettere vinduer.

Støtte
For å styrke byggebransjens kunnskaper og evner til å bygge gode, energivennlige bygg har regjeringen satt av sju millioner kroner. Mens fire millioner av disse skal gå til å bedre kompetansen innad i bransjen gjennom kursvirksomhet og veiledning, skal det resterende beløpet gå til vindusbransjen og deres utviklingsarbeid med bedre vinduer.

Ifølge regjeringen skal nybygg bli så gode som mulig innenfor akseptable rammer. Ved boligkjøp kommer prisen på energitiltakene i tillegg til boligen, men på lang sikt er tiltakene ment å være lønnsomme for forbrukerne.

For et lite hus på 150 kvadratmeter vil nødvendige tilleggsinvesteringer til energitiltak utgjøre cirka 70 – 75 000 kroner. Kommunal- og regionaldepartementet har fått utført økonomiske analyser som viser at tilleggsutgiftene til de foreslåtte energitiltakene går mer enn opp i opp med innsparingen de gir på strømregningen.

Konklusjonen deres er dermed at å bygge med bedre energikvalitet vil lønne seg allerede fra første år.

 – Etter mine beregninger setter jeg spørsmålstegn ved prisen myndighetene antyder som tilleggspris for en vanlig bolig. Jeg mener at prisen er altfor lav, men jeg ønsker ikke å komme med eksakte tall, sier Øystein Aslaksen.

Et godt eksempel På Toraldåsen i Grimstad bor Hilde Bergum og Grunde Myhre. Huset ble oppført av Wari hus i 2005. I huset er det satt inn en rekke energibesparende tiltak som tilfredsstiller noen av kravene som vil bli stilt om 2,5 år.

– Da vi skulle bygge hus, la vi vekt på å få inn alt av tekniske installasjoner som ville være vanskelig å få på plass senere. I gulvene har vi vannbåren varme, som regulerer seg selv. Vi kan også stille den inn slik at temperaturen senkes deler av døgnet eller over lengre perioder, for eksempel i ferier.

Vi har også et balansert ventilasjonsanlegg som tar vare på energien i huset, sier Grunde Myhre. På den sydvendte siden av huset er det store vindusflater med utsikt over Grimstad og sjøen. For å kunne oppfylle de nye energikravene vil slike vinduer bli en utfordring å ha i nye boliger.

– Når de nye kravene om energibesparing skal følges, vil slike store vindusflater være en utfordring. Varmen som tilføres gjennom vinduene ved hjelp av sollyset, kan imidlertid være betydelig, og det vil tas hensyn til hvilken retning vinduene er plassert. Inntil reglene trår i kraft vil det jo også jobbes med å få vinduene bedre, sier Øystein Aslaksen.

Kilde: Regjeringens pressemelding nr.: 7/2007

23. oktober 2008
Mer om Energisparing

Derfor bør du isolere vinduer og dører med dyttestrimmel

Trekker det ved vinduene eller dørene? Sett av en helg til å fikse det, og du kan spare store strømkostnader.

10 tips som sparer energi og penger

ENØK-ekspert hjelper deg med energisparing denne høsten.

Her er potteskjuleren som lader mobilen din

Det blir stadig mer fokus på grønn energi. Her er årets smarteste oppfinnelse: Bioo, en solcelledrevet potteskjuler som lader telefonen din.

5 ting du bør vite om solenergi

Hva er vel mer naturlig enn å la sola varme opp huset ditt? Her er det du bør vite om den miljøvennlige måten å kutte ned på strømregningen. 

Slik rykker du en klasse opp på energiskalaen

Se 6 eksempler på hva du kan gjøre for å forbedre energimerket på huset ditt.

12 hete strømsparetips

Med «mytji lys og mytji varme» gjennom høsten, kan strømregningen bli høyere enn nødvendig. Her er noen enkle tips til hvordan du kan senke forbruket...

Du kan spare tusenvis av kroner ved å gjøre enkle tiltak

Med enkle tiltak kan du spare flere tusen i året på ditt energiforbruk. 

Takker nei til tilskudd

Rundt halvparten av alle som får tilsagn om støtte til innkjøp av f.eks. pelletskamin eller varmestyringssenter, takker nei til tilskuddet.

Blant de beste på energikrav

Norske energikrav til bygg er blant de strengeste i Europa.

Slik energimerker du boligen din

Fra 1. juli må boligen din ha en energiattest hvis du skal selge eller leie ut. Lurer du på hvordan du skal gå fram, er det hjelp å få.

Hva forteller energiattesten?

Fra og med i år innføres energimerking av alle boliger som skal selges, bygges eller leies ut. Men hva får du egentlig vite fra en energiattest?

Spar penger med solfangere

De fleste har hørt om solceller, men få kjenner til solfangere. Mange nordmenn kan spare mye penger ved å varme opp huset eller vannet med solfangere.

Enøk-konsulentens beste energisparetips

Det er både god samfunnsøkonomi og gunstig for privatøkonomien å redusere energiutgiftene i huset.

Lavere strømforbruk og økt komfort med varmestyring

Nå er det slutt med å gå rundt i hele boligen og justere varmen for å redusere strømforbruket. Med det nye trådløse styringssystemet Devilink™ kan...

Aktuelle enøk-tiltak

Minst halvparten av boligens energibehov går til oppvarming. Her finner du tips og råd til gode enøk-tiltak!

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no