flom, bolig, erstatning, forsikring, flytting
Flomrammede kan nå få erstatning til å flytte bort fra flomutsatte områder. Bilde: Getty Images

Nå kan du flytte fra flommen

En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området. 

Norge er et furet, værbitt land, og flere år mister folk hus og hjem som følge av uvær. Særlig flom rammer mange og gjør store skader der elver og vannmasser går over sine bredder. 

Dette har vært et paradoksalt problem, fordi ingen forsikring har dekket selve tomteverdien. Altså har det ikke vært tilrettelagt for at flomrammede kan bygge opp et nytt hjem et tryggere sted. Dermed har flomutsatte måtte bygge opp hjemmene sine på den samme, utsatte tomten som før, og med det stelt seg lagelig til for neste flom.

Men dette endres i 2018. For en lovendring som gjelder fra 1. januar gjør at man nå kan få dekket verdien av huset OG tomten, selv om huset bare delvis er skadet, skriver Finans Norge.

Gjelder privatkunder

Det er naturskadeforsikringsloven som regulerer disse forholdene. Lovendringen gir privatkunder rett på erstatning for tomtens omsetningsverdi dersom den er skadet eller tapt på grunn av naturskade, forutsatt at det ikke gis tillatelse til oppføring av bolig eller fritidsbolig på «gammel» tomt.

Det er to forhold som gir forsikringskunden rett til å kreve å erstatning for tomten:

  1. Bolig- eller fritidshuset er skadet i en naturulykke. 
  2. Grunnen under et brannforsikret bolig- eller fritidshus har blitt ustabil som følge av en naturulykke

Tomten kan også sikres

Det er offentlig myndighet, som regel den lokale kommunen, som avgjør om tomta er trygg eller ikke. I tillegg åpner også loven for et alternativ om å sikre den naturskadeutsatte tomten. 

I stedet for å erstatte tomtens omsetningsverdi, kan forsikringsselskapet eventuelt sikre eiendommen. Det er tre forutsetninger som må på plass for at dette alternativet kan brukes:

  1. Sikrede må gi sitt skriftlige samtykke
  2. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at skadelidte kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet
  3. Forsikringsselskapet skal dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og vedlikehold

Med dette håpes det at færre folk og boliger blir rammet av flom og naturskader fremover. Fordi - som Finans Norge skriver - er det klokt hvis vi slutter å fore stadig villere vær med nyoppførte boliger og hytter. 

10. januar 2018
Mer om Forsikring

Slik ruster du deg mot høststorm

Rens sluket, sikre løse gjenstander og pakk ned trampolinen. Så slipper du å rammes av høststormene.

Derfor bør du sette av 15 minutter til å ta bilde av tingene dine

Har du god nok oversikt over tingene dine hvis det skulle oppstå en brann hjemme? – Det er nesten umulig å huske alt, sier forsikringsselskapet If og...

Nå kommer ekstremværet «Tor»

Ekstremværet «Tor» er på vei og vil ramme Sør-Norge fredag. Les mer om hvordan du forbereder deg på uværet.

Seks veier til billigere forsikring

En gjennomgang av forsikringene dine kan være en lønnsom investering, og trenger absolutt ikke være så tidkrevende som du kanskje frykter. 

Har du god nok innboforsikring?

Dekkes du av innboforsikringen om du knuser iPaden i hagen, eller om sykkelen din blir ødelagt av naboungene? Her får du oversikt over hvilke vilkår...

Pass på stua under VM

Fotball-VM er i gang, og i stuer verden over benker fotballfans seg i sofaen med godt drikke og potetgull – og sterke følelser! Men, kaster du fjernkont...

Sjekk om du har rett husforsikring!

Er du usikker på om forsikringsselskapet du har valgt gir deg nok sikkerhet og penger? Vi viser deg veien til å enkelt sammenligne husforsikringene dine med andre tilbud i markedet. 

Bør du forsikre hvitevarene?

Kjøp av hvitevarer utgjør et betydelig utlegg i hverdagsøkonomien. Bør du forsikre hvitevarene?

Bedre bolighandel med boligkjøperforsikring

Bolikjøperforsikring er noe en bør vurdere om en skal kjøpe bolig. Ved å tegne boligkjøperforsikring, som er rettshjelp til boligkjøper, sikrer kjøper...

Alarm gir forsikringsfordeler

Forsikringsselskapene honorerer bruk av husalarm.

Vet du hva du har i huset?

Har du forsikret boligen og innboet ditt riktig? Vet du hvilke tilbud som gjelder? Tar du dine forholdsregler? Det kan bli dyrt å ikke ha oversikt over...

Er leietager forsikret?

Pass på leietagerne når du leier ut hytta i ferien. Det er ikke sikkert forsikringen din dekker skader.

Vannskader koster mer enn før

Vannskader koster mer enn før.

Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold til...

Forsikringer i byggeprosessen

Forsikringer er viktige og må tas på alvor allerede fra du begynner å bygge. Alle som skal bygge bolig eller hytte må ha byggeforsikring. Det gjelder...