Annonse

Ville spare strøm – varmet hele leiligheten med dusjen

Du bruker kanskje panelovn, varmekabler, varmepumpe, peis eller fyringsovn for å varme opp leiligheten. Det finnes andre løsninger, men ikke alle er like gode. 

Aftenposten Brand studio vil sammen med Husleietvistutvalget (HTU) presentere hendelser som tar utgangspunkt i tvistesaker hentet fra HTUs arkiver. Av hensyn til partene er historiene omskrevet.

Husleietvistutvalget tilbyr rask, rimelig og kompetent behandling av tvister om leie av bolig, virker som en domstol og kan både mekle og treffe avgjørelser.

Ville spare strømpengene

«Sandra» leide for noen år tilbake en leilighet. Inkludert i leien var blant annet varmtvann, noe som er ganske vanlig i Norge. Strøm kom i tillegg, også det er svært vanlig. Resten av denne historien er svært uvanlig.

Som mange andre, likte ikke «Sandra» å bruke mer penger enn høyst nødvendig. Iveren etter å spinke og spare tok dog overhånd da kulden begynte å sette inn utover høsten. Med dyr strøm og gratis varmtvann fikk «Sandra» det hun mente var en glup idé. Det skulle vise seg at ikke alle ideer er like glupe. Noen ideer er faktisk katastrofalt dårlige.

Les flere klager og avgjørelser her.

Varmet med varmtvann hele vinteren

For ja, tro det eller ei, «Sandra» varmet opp leiligheten ved å la varmtvannet stå på i dusjen stort sett hele tiden. Og samtidig skalke alle luker. Vinteren gjennom. Det genererte nok varme, og dermed var «Sandra» fornøyd med å ha spart masse penger på oppvarming.

Naboene var ikke like fornøyde, de måtte nemlig dusje i kaldt vann. Heller ikke utleier var særlig fornøyd da han oppdaget at det var omfattende skader på grunn av fukt og mugg i leiligheten.

Utleier krevde at «Sandra» skulle betale erstatning for utbedringskostnaden med kr 200 000,-. «Sandra» nektet å betale, og innrømmet intet ansvar i saken. Utleier tok dermed saken til Husleietvistutvalget.

Avgjørelsen faller

Da partene ikke inngikk forlik, avgjorde HTU saken. 

– Utleier fremla som dokumentasjon en skaderapport med bilder som var svært troverdig, sier direktør Stein Stavrum i HTU. Det var åpenbart at leietager hadde vært uaktsom, og dermed ga vi utleier medhold i kravet.

«Sandra» hadde altså spart seg til fant, og endte opp med å betale for utbedring av skadene.

Les mer om Husleietvistutvalget her.

 

Om Husleietvistutvalget

 • Husleietvistutvalget (HTU) virker som en domstol og kan både mekle og treffe avgjørelser i tvister mellom utleier og leietaker. Av alle saker HTU behandler i løpet av et år, løses 97 % uten behov for å gå videre til en høyere rettsinstans.
 • HTU har i løpet av ca. 15 år utviklet seg fra å være en prøveordning bare for Oslo, til å bli et fast tvisteløsningsorgan (domstol) for større deler av landet. 
 • HTU løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag. I andre deler av landet er det normalt forliksrådet som behandler denne type tvister.
 • Nytt av året er at leietakere i hele landet kan velge å sende klagen til HTU i forbrukersaker – saker hvor en privatperson klager inn en næringsdrivende utleier.
 • Klikk her for mer informasjon om Husleietvistutvalget.

Tips for å unngå tvist:

 • Bruk en skriftlig standardkontrakt
 • Les kontrakten og følg det som er avtalt
 • Lag inn- og utflyttingsrapporter med beskrivelse/bilder av boligens tilstand, signert av begge parter

Tips hvis det har blitt tvist:

 • Husk å reklamere skriftlig på eventuelle mangler/kontraktsbrudd innen rimelig tid (normalt innen 14 dager)
 • Snakk sammen om saken, forsøk å finne en løsning, evt. skriv ned en avtale
 • Hvis dere ikke blir enige, se mer info på www.htu.no

Dette koster behandlingen:

Klage til forliksrådet koster kr 1 025,– (1 rettsgebyr).

Klage til HTU koster kr 1 025,– (1 rettsgebyr) hvis utleier klager, og kr 205,– (0,2 rettsgebyr) hvis leietaker klager.

1. januar 2017
Mer om Annonse - Husleietipset
Annonse

Må du erstatte hakk i utleiers brødfjøl?

Nå skal du få lese om utleieren som ble en gjerrigknark uten like. 

Annonse

Ung kvinne måtte betale for voldelig kjæreste

Et uheldig valg av kjæreste skulle vise seg å bli en dyr lærepenge for en ung Oslo-kvinne. Hun er en erfaring rikere, men mange tusen kroner fattigere.