Alt om boareal

Alt du trenger å vite om boareal!

Sett deg grundig inn i begrepene om boligareal når du skal på boligjakt.
Sett deg grundig inn i begrepene om boligareal når du skal på boligjakt.
  I 2003 satt Barne- og familiedepartementet ned et arbeidsutvalg som fikk i oppdrag å foreslå tiltak for å bedre forbrukernes informasjonsgrunnlag ved salg og kjøp av bolig. Her er utvalgets konklusjoner der alle begreper om boligareal er tydelig definert.

 

 

Utvalget foreslo flere virkemidler med sikte på å bedre forbrukernes stilling på boligmarkedet. Blant annet ble arealangivelsen vurdert.

Ved salg og markedsføring av boliger skal det gis opplysninger til kjøperen om boligens areal. Arealet skal angis nøyaktig, det er ikke tilstrekkelig med en omtrentlig angivelse. Problemene omkring arealangivelse av boliger består først og fremst i uklarheter omkring begrepet boligareal (BOA/boa).

Boligareal (BOA)
Begrepet boligareal er forklart i Norsk Standard 3940 – arealstandarden – som angir regler for arealberegning. Boligarealet er det arealet som ligger innenfor ytterveggene, eller de omsluttende veggene. I dette arealet medregnes ikke boder og garasje, men oppholdsrom som soverom, stue og kjøkken. Baderom, vaskerom og entré er også med i boligarealet – og trappen mellom boligetasjene, men ikke trappen til kjeller eller loft hvor det bare er boder eller garasje.

For leiligheter oppstår det sjelden usikkerhet omkring funksjonen til de enkelte rom, men ved vurdering av eneboliger, rekkehus og liknende er det ikke like enkelt. Her kan takstmannens eller meglerens skjønn gi ulike vurderinger om hvilke rom som skal medregnes i boligarealet. Kjellere kan være delvis innredet, loftsrom kan ha vanskelig atkomst og rom som tilfredsstiller krav til boligrom i arealstandarden, kan ha for lite vindusflate, være for små eller ha for lav takhøyde til å tilfredsstille kravet til oppholdsrom i den tekniske byggeforskriften, slik at de ikke er godkjent som oppholdsrom av bygningsmyndighetene.

Ved at det kan være ulik oppfatning om hvilke rom som inngår i boligarealet, kan det også oppstå uenighet om hvilke trafikkarealer som trapper og ganger/korridorer, som skal medregnes i boligarealet. Arealstandarden er under revisjon. I forslaget til ny standard er boligareal (BOA) tatt ut. Det foreslås at arealet isteden angis som bruksareal (BRA) for hver etasje.

Bruksareal (BRA)
Bruksareal er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger. En etasjes bruksareal er summen av bruksarealene for etasjens bruksenheter og felles deler. En leilighet er en bruksenhet. Alle måleverdige deler av bygningen medregnes i bruksarealet, også boder og garasje, men det gjøres enkelte fratrekk, som for veggene mellom leiligheter og søyler og skorsteiner som ligger inntil disse veggene.

I en vanlig enebolig vil alt areal innenfor ytterveggene medregnes i bruksarealet. Et rom, uansett funksjon, er måleverdig når det er tilgjengelige via trapp, dør eller stige, det har gulv og en fri høyde over gulvet på minst 1,9 meter i en bredde på minst 0,6 meter. Rom med skråtak regnes som måleverdig til 0,6 meter utenfor den del av rommet hvor høyden er 1,9 meter eller til begrensende vegg (knevegg). Trappeåpninger og sjakter er måleverdige selv om de ikke har gulv. 

Bruttoareal (BTA)
I dagens boligannonser oppgis også et annet areal, bta. Dette står for bruttoareal som er arealet av alle etasjene i bygningen medregnet ytterveggene, eller som det står i standarden, arealet av de måleverdige delene, begrenset av ytterveggenes utside. Brutto- arealet for hele bygningen er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, medregnet loft og kjeller. 

Grunnflate/bebygd areal (BYA)
Et annet arealbegrep som særlig brukes muntlig, er grunnflate. Det finner vi ikke forklart i standarden, men for de fleste er grunnflaten det arealet som bygningen dekker på tomta, det vil si "fotavtrykket" av bygningen. Standardens betegnelse er bebygd areal (BYA). I bebygd areal skal terrasser som ligger mer enn 0,5 m over bakken og åpne arealer som svalganger og carport medregnes. Alle utkragede bygningsdeler som ligger nærmere terrenget enn 3 meter, skal medregnes, samt de som krager ut mer enn 1,5 meter og ligger mindre enn 5 meter over terrenget.

I forslaget til ny standard er dette forenklet ved at alle utkragede bygningsdeler som ligger nærmere terrenget enn 5 meter, skal medregnes i bebygd areal. Areal som i sin helhet ligger under terreng medregnes ikke i bebygd areal, men kan medregnes i bruksarealet.

Åpent areal (OPA)
Åpent areal er arealet av deler som delvis mangler vegger eller tak som balkonger, takterrasser, overdekket inngangsparti og carport.

Nettoareal (NTA)
Dette er gulvarealet i de enkelte rom, medregnet arealet som dekkes av kjøkkeninnredningen og garderobeskapene.

Konstruksjonsareal (KA)
Konstruksjonsarealet er det arealet som vegger, sjakter og kanaler opptar i gulvnivå.

Kapasitetsgivende bruksareal
(BRA-K) Husbanken har egne arealregler. Kapasitetsgivende bruksareal er bygningens bruksareal med unntak av kjeller, loft- og sportsbod. BRA-K er det arealet som blir lagt til grunn når størrelsen på husbanklånet fastsettes og benyttes også til å angi boligens standard i forhold til Husbankens minstestandard.

Beregnet areal (BA)
For å gjøre det mulig for Husbanken å foreta en tilnærmet sammenlikning av ulike boliger, enten de ligger i skrått eller på flatt terreng, har en eller flere etasjer osv., multipliseres hvert plan med en beregningsfaktor. Denne faktoren er høyere for boligetasjen og som dermed har høyere byggkostnader, enn for kjeller- og loftsetasjen. Det arealet som da fremkommer, kalles beregnet areal. Husbankens arealgrenser uttrykkes i dette arealet.23. oktober 2008
Mer om Kjøp og salg av bolig

Derfor er boligsalgsrapport viktig når du skal selge boligen

Med en boligsalgsrapport har man alt svart på hvitt -  og det blir vanskeligere for kjøper å klage på feil i ettertid. 

Dette bør du gjøre om en kjøper forsøker å kuppe bolighandelen

Som boligselger vil du kunne oppleve at potensielle kjøpere går utenom meglerapparatet og direkte til deg med et bud. Men bør du egentlig ta i mot...

Foreslår angrerett etter boligkjøp

Forbrukerrådet vil ha angrerett ved boligkjøp hvor viktig informasjon om tilstanden mangler. Se hvordan forslaget kan påvirke deg som kjøper og selger...

10 gode råd for et godt boligsalg

Boligmarkedet har en boost på høsten, og spesielt august står frem som en bedre salgsmåned. Står du rett foran et boligsalg kan disse rådene være verdt å lese!

Slik gjør du boligen lettsolgt

Med noen få enkle grep, kan du få solgt boligen din allerede etter første visning. Signe Schineller fra «Boligkrise» gir deg sine beste salgstips.

Advarer mot fagfolk på visning

Mange har med seg fagfolk når de er på boligvisning, for å sikre seg at de ikke kjøper katta i sekken. – Det er ikke likegyldig hvem du har med deg,...

Boligsalgsrapport premierer gode huseiere

Fra 1. januar ble boligsalgsrapport en standard ved salg. Hvordan dette vil påvirke deg som selger eller kjøper kan du få svar på her. 

Dette får du sannsynligvis aldri oppleve på visning - her får du...

Eiendomsmeglere finner på mye rart for å få solgt boliger, men dette er nok det heftigste vi har sett hittil! Et eiendomsmeglerfirma i Nederland har...

Dette huset ser helt vanlig ut, men bare vent til du kommer inn....

Huset i Kalmar i Sverige har fått mye oppmerksomhet, og det med god grunn!

Dette er verdens dyreste boliger

I følge CompareCamp er Buckingham Palace i London verdens dyreste bolig - selv om det finnes mer overdådige og utsmykkede palasser. Men, boligverdi handler ikke bare om boligen - det handler også om hvem som bor der. I dette tilfellet dronning Elisabeth II. 

Katten Tiffany økte boligpris med over 800 000 kr!

Da budgiveren oppdaget selgers katt økte de budet med over 800 000 kroner. Kjøperens barn hadde nemlig forelsket seg i katten Tiffany...

Hadde du tort å bo her?

Har du høydeskrekk? Da er ikke denne ferieboligen noe for deg! 

8 råd til boligkjøpere

Går du med planer om å kjøpe ny bolig? Få med deg disse rådene.

Unngå familiestrid om hytta

Ferieidyllen slår raskt sprekker når familien har ulike ønsker for bruk og utbedring av hytta.

Boligkjøpere frykter store uventede utgifter

Mange boligkjøpere frykter at boligens tilstand er dårligere enn forventet - og dermed store, uventede utgifter, viser en undersøkelse fra Forbrukerråde...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no