Håndverkertjenester - tips og råd

Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

De fleste av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker. Når du leverer bilen din inn til en ordinær service, eller den leveres inn for å reparere en feil, vil det være håndverkertjenesteloven (hvtjl) som regulerer avtalen som inngås mellom deg og verkstedet.

Når du engasjerer en snekker eller en blikkenslager til å skifte ut det gamle taket på hytta, eller den eldre boligen du har kjøpet, eller du har engasjert en rørlegger og flislegger til å totalrehabilitere det gamle badet ditt, vil det på samme måte være håndverkertjenesteloven som regulerer dine rettigheter og forpliktelser. Om du har kjøpt en klokke i utlandet hvor lenken er for lang, vil arbeidet med å forkorte denne i Norge være regulert av hvtjl.

Mange har dessverre opplevd problemer, herunder frustrasjoner og forsinkelser når de har engasjert en håndverker. Kanskje er du en av de som har tatt fri fra jobb en dag for å ta i mot rørleggeren og flisleggeren som skulle komme  kl 09, men først dukker opp kl 11, uten å ha gitt deg beskjed om at de ble forsinket. Eller har du en eldre slektning som har betalt snekkeren hele jobben på forskudd, men opplevd at denne ikke dukker opp etter at halve jobben er utført? Kanskje har du venner som har erfart at bilreparasjonen de fikk opplyst å koste kr 5000 plutselig har blitt til kr 10.000 når de skal hente bilen.

Vi ønsker her å komme med noen råd og tips som gjør at du forhåpentligvis vil unngå å få troblemer med håndverkeren du engasjerer.

Skriftlig avtale
Inngå alltid en skriftlig avtale med håndverkeren, og husk å ta vare på en kopi av denne selv. En muntlig avtale er like bindende, men det vil gjøre det mye vanskeligere å bevise hva dere har avtalt. Det hjelper ikke om du har rett, om du ikke får rett!

Innhold
Hva bør så avtalen inneholde? Få med navn på begge parter (husk organisasjonsnummeret til håndverkeren). Om det er et enkeltpersonforetak, vil håndverkeren være personlig ansvarlig for de eventuelle krav du måtte få mot denne.

Avtalen bør videre inneholde en beskrivelse av den jobben som skal gjøres. Om det f.eks gjelder rehabilitering av bad, anbefales det å få regulert i avtalen om det skal legges bunnmembran, eller smøremembran, hvilke materialer som brukes i oppbyggingen av veggene som skal tåle fukt osv.

Oppstartstidspunkt og når arbeidet skal være ferdigstilt bør være med!

Om arbeidets art gjør det vanskelig å angi en bestemt sluttdato, bør en forventet sluttdato angis så presist som mulig. Vi anbefaler videre at det avtales dagsbøter, som vil løpe dersom arbeidet ikke er ferdigstilt til avtalt tid. Dette sikrer deg kompensasjon ved eventuelle forsinkelser.

Prisen som skal betales for tjenesten bør fremkomme av avtalen, enten dette er en fast avtalt pris, eller et prisoverslag. I sistnevnte tilfelle kan denne ikke overstiges vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. Det er ingen automatikk i at en håndverker kan fakturere 15 % mer enn angitt i prisoverslaget, selv om en del håndverkere synes å tro det.

Egenarbeid
Dersom du som forbruker selv skal utføre deler av jobben, bør det avtales hva dette arbeidet består i, og hvor lang tid du skal ha disponibel til å gjennomføre dette.

Forbehold
Dersom en av partene tar forbehold, bør disse fremgå i kontrakten.

Tilleggsarbeid
Eventuelle tilleggsarbeider og endringer underveis bør avtales skriftlig, hvor merpris, tid etc kommer tydelig frem.

Reklamasjon
Dersom du underveis eller etter at tjenesten påstås ferdigstilt oppdager at denne ikke ble utført på en fagmessig god måte, eller er forsinket, er det viktig at du innen ”rimelig tid” reklamerer (klager) skriftlig til håndverkeren. Reklamasjonen bør angi hva du ikke er fornøyd med og grunnen til dette, hva du krever (ferdigstillelse, utbedring, prisavslag, erstatning). Be om en skriftlig tilbakemelding på reklamasjonen, der du gjerne kan informere om at du vil engasjere en annen håndverker til å ferdigstille eller utbedre (reparere) det denne skulle ha utført etter avtalen med deg, og at du vil kreve erstattet de merkostnader som påløper pga kontraktsbruddet.

Veien videre
Dersom du ikke selv klarer å oppnå en løsning på tvisten, anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat, som kan gi deg råd og informasjon om dine rettigheter og hvordan disse kan oppnås.

Artikkelforfatter Advokat Vegard Syvertsen er en del av Viivilla.nos ekspertpanel. Du kan sende inn spørsmål eller lese besvarte spørsmål her!

11. oktober 2011
Mer om Lover og regler

1 av 3 har vært i konflikt med naboen – våren er høysesong

En av tre har vært i konflik med naboen om støy, beplantning, vei og tomtegrenser. Årlig krangles det for rundt 30 millioner kroner i Norge, og våren er tidspunktet det krangles mest. 

Klipper du plenen på søndager eller helligdager?

Det kan i så fall koste deg dyrt.

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til.

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Nabostøy - hva må du akseptere?

Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal...

Slik unngår dere krangel om hytta

Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren blir utsatt for en arbeidsulykke. 

Se opp for skattesnusk!

Betaler du håndverkeren på feil måte, kan du faktisk risikere fengselsstraff. Her er advokatens beste råd for å sikre at arbeidene i huset ditt går...

Trær skaper nabokrangler

På tide å begrave stridsøksa? Hugging av trær (eller mangel på sådan) kan føre til utstrakt munnhuggeri naboer imellom. Her gir vi deg oversikt over...

Godt rustet når du leier inn hjelp

Mange av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker, og det er mye å tenke på i den forbindelse. Vi i Villas ekspert på juridiske spørsmål, advokat Vegard Syvertsen, gir deg sine beste råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...