Leie bolig - dette må du tenke på

Dette bør du tenke på om du skal leie bolig.

De aller fleste av oss leier på et eller annet tidspunkt i livet leilighet/ bolig, og har derfor behov for at noen vi kjenner har kunnskaper om husleierett hvis vi ikke har det selv.

Husleieavtalen kan inngås både skiftlig og muntlig. Det er bare krav om å gjøre den skriftlig hvis en av partene krever det. Det er likevel upraktisk å ha en muntlig avtale all den tid muntlige avtaler skaper utfordringer i forhold til å bevise hva som er avtalt.

Partene står fritt til å avtale husleien som skal betales. Det er likevel ikke anledning til å avtale at det skal betales andre tillegg til husleien enn utgifter til strøm/oppvarming samt vann og avløp forutsatt at disse kostnadene betales etter forbruk. Det er også viktig å være klar over at hvis det avtales at det skal betales depositum, skal depositumskontoen opprettes i leietagers navn og bekostes av utleier.

Når det gjelder leieforholdets lengde, kan man avtale en fast leieperiode eller en løpende leieavtale. Avtales det en fast leieperiode skal den være lengre enn tre år, om boligen ikke er i kjelleren eller på loftet der utleier bor. Leieavtalen faller så bort etter utløpet av leieperioden. Fortsetter likevel leieforholdet, går avtalen over til en løpende, oppsigelig leieavtale.

For løpende husleieavtaler, er avtalen gjeldende inntil den sies opp. Det er etter loven tre måneders oppsigelsestid, men det er her full avtalefrihet og den kan avtales både kortere og lengre.

Mener leietager noe ikke er som det skal etter avtalen må det reklameres (si i fra at det foreligger en mangel). En reklamasjon bør være skriftlig. Den skal kort, men konkret, angi hva man mener er feil i forhold til avtalen. Reklamasjonen må følges opp med et krav om hva du ønsker utført. Reklamasjon bør sendes så snart som mulig etter at du har oppdaget forholdet. Venter man for lenge med å sende en reklamasjon mister man i utgangspunktet kravet på utbedring, prisavslag el.

Under leieforholdet har ikke utleier uten videre rett til å ta seg inn i boligen, og skal varsle og avklare det med leietaker på forhånd. Utgangspunktet er også at det bare skal være for å holde tilsyn og gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Når leieforholdet skal avsluttes, skal boligen leveres tilbake i samme stand som den ble overtatt bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Leilighet skal være rengjort.

Til slutt har vi tre råd som vil lette leieforholdet.

  1. Ta bilder, eller film av leiligheten ved overtagelsen. Det bør lages en overtagelsesprotokoll. Det hindrer unødig diskusjon om standard.
  2. Depositum skal være innbetalt før leietager flytter inn.
  3. Gjør samme øvelse ved utflytting som ved innflytting – befaring, bilder/film og protokoll.
15. februar 2012
Mer om Lover og regler

1 av 3 har vært i konflikt med naboen – våren er høysesong

En av tre har vært i konflik med naboen om støy, beplantning, vei og tomtegrenser. Årlig krangles det for rundt 30 millioner kroner i Norge, og våren er tidspunktet det krangles mest. 

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til.

Dette må du vite før du leier ut boligen

Skal du leie ut deler av boligen? Her får du en full oversikt over viktige lover og regler ved oppsigelse av leiekontrakten.

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Test: Hva slags nabo er du?

Er alt bare fryd og gammen, eller irriterer du deg over "den jævla naboen"? Les de elleville nabohistoriene og ta testen som avslører hvordan du er som...

Nabostøy - hva må du akseptere?

Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal akseptere?

Slik unngår dere krangel om hytta

Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Se opp for skattesnusk!

Betaler du håndverkeren på feil måte, kan du faktisk risikere fengselsstraff. Her er advokatens beste råd for å sikre at arbeidene i huset ditt går hvitt og riktig for seg.

Trær skaper nabokrangler

På tide å begrave stridsøksa? Hugging av trær (eller mangel på sådan) kan føre til utstrakt munnhuggeri naboer imellom. Her gir vi deg oversikt over...

Godt rustet når du leier inn hjelp

Mange av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker, og det er mye å tenke på i den forbindelse. Vi i Villas ekspert på juridiske spørsm...

Håndverkertjenester - tips og råd

Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...