Naboens trær - ofte til besvær

Naboens trær er ofte til besvær. De stjeler sol, luft og utsikt. Men for naboen er disse trærne verdifulle.


Foto: Colourbox. Naboens trær er ofte til besvær. De stjeler sol, luft og utsikt. Men for naboen er disse trærne verdifulle.
Dessuten hindrer de innsyn fra en nabo de ikke liker altfor godt. Spørsmålet mange stiller seg: Er naboens trær ulovlige i forhold til naboloven? Kan man kreve trærne fjernet? Og hva skjer dersom man tar loven i egne hender og feller naboens trær uten tillatelse?
Nedenfor følger historien om en Oslo-mann som tok loven (og motorsagen) i egne hender og startet felling av ett av naboens trær mens de var bortreist.

Treet
Hansen hadde i lang tid irritert seg over naboens høye og gamle trær. Sommeren 2003 forsøkte Hansen å felle et av naboens furutrær. Før fellingen var helt ferdig ble imidlertid Hansen stoppet av naboen som hadde kommet tilbake til huset sitt på Nordstrand. Fellingen var imidlertid kommet for langt til at treet kunne bli stående, og fellingen ble senere fullført av brannvesenet. Det ødelagte treet var ca. 10 m høyt og ca. 100 år gammelt. Treet skal ha hatt en stor krone.

Tingrettens dom
Naboen krevde erstatning av Hansen for den ulovlige fellingen av furutreet. Hansen aksepterte at handlingen hans var ulovlig og erstatningsbetingende. Spørsmålet for tingretten var konsentrert til erstatningsutmålingen. Hva var treets verdi, og hvilke utbedringstiltak skulle Hansen erstatte? For tingsretten endte saken med at Hansen ble dømt til å betale kr. 159.000,- i erstatning til naboen. I tillegg ble han dømt til å betale saksomkostninger til naboen med kr. 68.000,-.

Lagmannsrettens dom
Hansen mente dommen var feil og anket til lagmannsretten. Lagmannsretten mente at utgangspunktet for erstatningsutmålingen var skadeserstatningslovens § 4-1 som fastsetter at erstatningen skal dekke ”skadelidtes økonomiske tap”. Bestemmelsen gir imidlertid ingen dirkete anvisning på hva tapet ville utgjøre i en situasjon som den foreliggende, hvor skaden ikke relaterer seg til en økonomisk interesse som kan kvantifiseres objektivt, typisk gjennom en vurdering av omsetningsverdi før og etter skaden. Lagmannsretten la til grunn at ødeleggelsen av furutreet ikke hadde ført til en reduksjon av omsetningsverdien på eiendommen. Dermed konstaterte lagmannsretten at det ikke forelå noe direkte økonomisk tap. Under henvisning til en del rettspraksis konkluderte lagmannsretten med at utgifter til å ”forhindre, begrense eller avbøte en skade vil kunne kreves erstattet selv om den skadede interesse ikke har økonomisk verdi”.

Etter en skjønnsmessig vurdering fastsatte lagmannsretten den samlede erstatning til kr. 65.000,-. Det ble da sett hen til antatte kostnader med å kjøpe inn et stort furutre og plante det i hagen til naboen.
For lagmannsretten måtte partene i hovedsak dekke egne saksomkostninger. Lagmannsretten stadfestet i tillegg tingsrettens omkostningsavgjørelse hvoretter Hansen måtte dekke naboens saksomkostninger med kr. 68.000,-.

Oppsummering
Dersom vi forutsetter at Hansens saksomkostninger var tilsvarende naboens, nemlig kr. 68.000,- betyr det at Hansen måtte dekke kr. 136.000,- i saksomkostninger for tingsretten. Dersom vi i tillegg legger til grunn at hans egne saksomkostninger for lagmannsretten var på ca. kr. 80.000,-, og at Hansen i tillegg måtte betale kr. 65.000,- i erstatning til den forulempede nabo, ble totalregningen på kr. 281.000,- (med fradrag av eventuelle rettshjelpsordninger).

Med andre ord: Trefellingsforsøket ble svært dyr moro for Hansen.
Moralen blir dermed; Kjøpslå heller med naboen om en kompensasjon for å få lov til å felle hans trær. Ta ikke loven(eller motorsagen) i egne hender. Det vil kunne koste deg dyrt!
23. oktober 2008
Mer om Lover og regler

1 av 3 har vært i konflikt med naboen – våren er høysesong

En av tre har vært i konflik med naboen om støy, beplantning, vei og tomtegrenser. Årlig krangles det for rundt 30 millioner kroner i Norge, og våren er tidspunktet det krangles mest. 

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til.

Dette må du vite før du leier ut boligen

Skal du leie ut deler av boligen? Her får du en full oversikt over viktige lover og regler ved oppsigelse av leiekontrakten.

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Test: Hva slags nabo er du?

Er alt bare fryd og gammen, eller irriterer du deg over "den jævla naboen"? Les de elleville nabohistoriene og ta testen som avslører hvordan du er som...

Nabostøy - hva må du akseptere?

Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal akseptere?

Slik unngår dere krangel om hytta

Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Se opp for skattesnusk!

Betaler du håndverkeren på feil måte, kan du faktisk risikere fengselsstraff. Her er advokatens beste råd for å sikre at arbeidene i huset ditt går hvitt og riktig for seg.

Trær skaper nabokrangler

På tide å begrave stridsøksa? Hugging av trær (eller mangel på sådan) kan føre til utstrakt munnhuggeri naboer imellom. Her gir vi deg oversikt over...

Godt rustet når du leier inn hjelp

Mange av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker, og det er mye å tenke på i den forbindelse. Vi i Villas ekspert på juridiske spørsm...

Håndverkertjenester - tips og råd

Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no