Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.
Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.

På tide å planlegge vårens prosjekter

De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Tema for denne artikkelen er å gi en kort innføring i de mest sentrale, herunder praktiske bygningsbestemmelsene (byggesaksreglene) i plan- og bygningsloven, som påvirker eller setter skranker for grunneiers utnyttelse av grunnen. 

Loven skiller kort fortalt mellom tiltak som:

  • Krever søknad og tillatelse, og har krav om ansvarlig foretak.
  • Krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver.
  • Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

Noe som er likt for alle reglene for byggverkets plassering og avstand til nabogrensene, det vil si minimum fire meter. Kommunen kan imidlertid godkjenne en kortere avstand ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

1. Tilbygg og påbygg

Oppføring, tilbygging, påbygging på hus og hytte (bygning) krever søknad fra tiltakshaver og tillatelse fra kommunen. Prosessen må håndteres av foretak med ansvarsrett.

Andre tilfeller hvor de samme kravene gjelder er vesentlige endringer eller vesentlige reparasjoner av bygning og anlegg. Større ombyggingsarbeider omfattes mens ordinær oppussing faller utenom.

2. Under 70 m2.

Tilatk som krever søknad og tillatels, men som kan forestås av tiltakshaver, det vil si som ikke krever foretak med ansvarsrett, er blant annet mindre tiltak på bebygd eiendom; for eksempel et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 og; en enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 (feks en garasje).

3. Under 15 m2

Når det gjelder tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, vil dette omfatte mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, med areal under 15 m2 - typisk et  dukke hus eller en redskapsbod.

Mindre tiltak i "eksisterende bygning" for eksempel flytting av lettvegger, er en annen gruppe tiltak som ikke krever tiltak og tillatelse.

Mindre tiltak utendørs kan også utføres uten forutgående søknad og tillatelse, som eksempel kan nevnes; mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde, hundegård  og kaninbur.

Hva med fasadearbeider?

Kan man male huset uten å søke? Fasadearbeider som ikke innebærer vanlig vedlikehold er søknadspliktig - for eksempel bygningsmessige inngrep som innsetting av nye vinduer og dører, eller endringer bygningskonstruksjon. "Vesentlig terrenginngrep" er også søknadspliktig; utgraving og oppfylling.

2. januar 2014
Mer om Lover og regler

1 av 3 har vært i konflikt med naboen – våren er høysesong

En av tre har vært i konflik med naboen om støy, beplantning, vei og tomtegrenser. Årlig krangles det for rundt 30 millioner kroner i Norge, og våren er tidspunktet det krangles mest. 

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til.

Dette må du vite før du leier ut boligen

Skal du leie ut deler av boligen? Her får du en full oversikt over viktige lover og regler ved oppsigelse av leiekontrakten.

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Test: Hva slags nabo er du?

Er alt bare fryd og gammen, eller irriterer du deg over "den jævla naboen"? Les de elleville nabohistoriene og ta testen som avslører hvordan du er som...

Nabostøy - hva må du akseptere?

Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal akseptere?

Slik unngår dere krangel om hytta

Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Se opp for skattesnusk!

Betaler du håndverkeren på feil måte, kan du faktisk risikere fengselsstraff. Her er advokatens beste råd for å sikre at arbeidene i huset ditt går hvitt og riktig for seg.

Trær skaper nabokrangler

På tide å begrave stridsøksa? Hugging av trær (eller mangel på sådan) kan føre til utstrakt munnhuggeri naboer imellom. Her gir vi deg oversikt over...

Godt rustet når du leier inn hjelp

Mange av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker, og det er mye å tenke på i den forbindelse. Vi i Villas ekspert på juridiske spørsm...

Håndverkertjenester - tips og råd

Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...