Viktig med sluttdokumentasjon fra håndverkeren

Sluttdokumentasjon fra håndverkeren er viktig. Visste du at du kan miste rettigheter hvis sluttdokumentasjonen mangler?


Krev kontrakt og sluttdokumentasjon fra håndverkeren.

En sluttdokumentasjon fra håndverker på jobben som er gjort er svært viktig. Ikke bare som informasjon om vedlikehold, men også som verdipapir når boligen skal selges videre.

Over halvparten av de spurte i en ny boligundersøkelse blant 3266 boligeiere i Norge er ikke klar over at de kan miste rettigheter ved brann, fuktskader og lekkasjer, om de ikke har sluttdokumentasjon å vise til.

Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Vi i Villa, i samarbeid med Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), NELFO, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund og Norges Byggmesterforbund.

– Undersøkelsen viser at så mange som 8 av 10 boligeiere er klar over at de mister rettigheter som reklamasjons- og forsikringsrettigheter ved brann og lekkasjer dersom de har benyttet svart arbeidskraft, mens bare 46 prosent er klar over at de samme rettighetene kan falle bort dersom de mangler sluttdokumentasjon. Det er urovekkende, og her må begge parter – både håndverkere og boligeiere ta sin del av ansvaret, sier Tor Erik Solberg, sjefredaktør i Vi i Villa.

Han mener håndverkerbransjen må ta selvkritikk på at de ikke uoppfordret gir oppdragsgiver den dokumentasjon vedkommende har krav på, mens oppdragsgiver på sin side har et ansvar for å etterspørre denne dokumentasjonen for å unngå unødvendige konfrontasjoner og problemer ved en senere anledning.

– Jeg vil driste meg så langt som til å si at boligeiere som ikke tar ansvar for å få en sluttdokumentasjon opptrer på grensen til naivt. Hvem ville for eksempel kjøpt en bil, et kjøleskap eller en dyr veske uten å få kvittering for kjøpet? En sluttdokumentasjon fungerer nettopp som en spesifisert kvittering på ditt kjøp av tjenester, og som regel er det snakk om beløp av en viss størrelse, sier Solberg.

Kontraktsslurv
Videre viser Vi i Villas landsdekkende undersøkelse at det også er et stort forbedringspotensial i håndverkerbransjen når det kommer til å skrive kontrakter før arbeidet settes i gang.

3 av 10 boligeiere mener de verken fikk tilstrekkelig informasjon om hvor lang tid jobben ville ta, eller hvor mye det ville koste, sist de benyttet seg av en håndverker. Under halvparten av de spurte fikk en skriftlig kontrakt, og bare 16 prosent av disse fikk kontrakten uoppfordret.

Adm. direktør Tor Backe i NRL reagerer på dette:

– Viktigheten av at det foreligger en skriftlig kontrakt eller avtale mellom håndverker og boligeier før selve arbeidet settes i gang kan ikke understrekes ofte nok.

Erfaringsmessig er begge parter så absolutt tjent med en slik avtale, fordi det i mange tilfeller vil kunne spare dem for mye frustrasjon, pengekrangler og usikkerhet rundt hva som faktisk ble avtalt, sier han.

Selv om det i en del tilfeller kan være vanskelig å forhåndsdefinere omfanget av arbeidet som skal gjøres, anbefaler han likevel alle boligeiere å skaffe til veie en håndverkerkontrakt som minimum inneholder følgende punkter:

  • Et prisoverslag, med hvilke forbehold det skal tas hensyn til dersom prisen avviker fra dette overslaget
  • En liste over alt arbeidet som håndverker skal utføre, vær så detaljert som mulig.
  • Tidspunkt for når arbeidet skal påbegynnes og når det skal ferdigstilles.
  • Eventuelle økonomiske konsekvenser for håndverker dersom datoen ikke overholdes.
  • Hva slags type materialer som skal benyttes.
23. oktober 2008
Mer om Lover og regler

1 av 3 har vært i konflikt med naboen – våren er høysesong

En av tre har vært i konflik med naboen om støy, beplantning, vei og tomtegrenser. Årlig krangles det for rundt 30 millioner kroner i Norge, og våren er tidspunktet det krangles mest. 

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til.

Dette må du vite før du leier ut boligen

Skal du leie ut deler av boligen? Her får du en full oversikt over viktige lover og regler ved oppsigelse av leiekontrakten.

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Test: Hva slags nabo er du?

Er alt bare fryd og gammen, eller irriterer du deg over "den jævla naboen"? Les de elleville nabohistoriene og ta testen som avslører hvordan du er som...

Nabostøy - hva må du akseptere?

Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal akseptere?

Slik unngår dere krangel om hytta

Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Se opp for skattesnusk!

Betaler du håndverkeren på feil måte, kan du faktisk risikere fengselsstraff. Her er advokatens beste råd for å sikre at arbeidene i huset ditt går hvitt og riktig for seg.

Trær skaper nabokrangler

På tide å begrave stridsøksa? Hugging av trær (eller mangel på sådan) kan føre til utstrakt munnhuggeri naboer imellom. Her gir vi deg oversikt over...

Godt rustet når du leier inn hjelp

Mange av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker, og det er mye å tenke på i den forbindelse. Vi i Villas ekspert på juridiske spørsm...

Håndverkertjenester - tips og råd

Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no