- Gi skattefradrag for overgang til miljøvennlig vedfyring i norske hjem.

- Regjeringen må ta grep som monner for rask overgang til miljøvennlig og rimelig energibruk i norske hjem. Jeg utfordrer den norske regjeringen til å gjøre som i Frankrike: Belønne husholdninger som tar i bruk moderne vedfyring med skattefradrag på 40 % av kjøpesummen, sier Grethe Bachmann, leder i Varmeprodusentenes forening.
Av: redaktionen, 23. oktober 2008

I Soria-Moria – erklæringen har politikerne lovet økt satsing på fornybar varme i norske hjem med tilskuddsordninger for å stimulere til fornybar varme og energieffektive alternativer. Nå krever Varmeprodusentene at de tar ansvar.

 

- Skattefradrag for ren, miljøvennlig oppvarming er den beste løsningen for å hjelpe norske hjem raskt ut av ”kraftklemma” og avlaste dagens strømnett, sier Grethe Bachmann. - Støtteordninger med tilskudd til ny energi er selvsagt også bra og moderne vedfyring hører naturlig med i alle slike ordninger, men skattefradrag er en betydelig enklere og mer ubyråkratisk måte å oppnå det samme på, sier hun.

 

Varmeprodusentenes forening har nå utfordret Miljøvernministeren, Ap, Sp og SVs stortingsgrupper til å innføre et skattefradrag for moderne vedfyring allerede i Revidert Nasjonalbudsjett 2006. – Da kan nordmenn allerede vinteren 2006/07 slippe å være prisgitt oljeprisen på verdensmarkedet eller helt uforutsigbare strømpriser. Vedfyring i moderne ovner vil alltid være billig, lett tilgjengelig og miljøvennlig, framhever Bachmann. Andre tiltak for å avhjelpe kraftkrisen, f eks bygging av gasskraftverk, ligger dessuten mange år fram i tid før de kan få effekt.

 

Ved er i dag den nest mest brukte energikilden i norske husholdninger, etter strøm, og er nordmenns foretrukne valg innenfor fornybar oppvarming. Samlet bruk av ved i husholdningene tilsvarer to nye gasskraftverk. Vedfyring utgjør i energimengde alene like mye som all annen bruk av bioenergi i Norge til sammen.  Drøyt 600.000 nordmenn har vedfyring som viktigste varmekilde, og det er et enormt, uforløst potensiale for mer vedfyring. Å bruke ved til oppvarming bidrar sterkt til redusert bruk av strøm. I motsetning til f eks pelletsovner, trenger ikke vedovner strøm overhodet for å gi varme.

 

- Utskifting av dagens 750.000 gamle vedovner med nye, vil ha en særlig sterk miljøeffekt, sier Grethe Bachmann. Mens gamle vedovner forurenser, er alle nye ovner rentbrennende, det vil si at de har ny forbrenningsteknologi som reduserer forurensningen med 90%. Vedforbruket kan også reduseres med så mye som 30 – 40% i en ny ovn, slik at varmeprisen kommer ned i 45-50 øre/kWH.

 

Moderne vedfyring gir renere luft, redusert behov for strøm og billigere oppvarming. I tillegg kan økt vedhogst gi flere arbeidsplasser i landbruk og skogbruk, og mindre gjengroing av norske kulturlandskap.

 

Fakta om vedfyring:

a) ”Utskifting av ovner gav 11 000 tonn mindre støv”, Lenke til analyse fra Statistisk sentralbyrå:

https://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2005-12-05-01.html

23. oktober 2008 redaktionen
vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no