Det er synd at mange kvinner ikke har bedre oversikt over den «tunge» delen av privatøkonomien, eksempelvis lån.
Det er synd at mange kvinner ikke har bedre oversikt over den «tunge» delen av privatøkonomien, eksempelvis lån. Bilde: Colourbox

Fersk økonomiundersøkelse gir kvinner stryk som hjemmets «finansminister»

Kvinner har mye dårligere oversikt over boliglånet enn menn, og hovedandelen av kvinner vet ikke hvilken rente de har på lånet. Dette kommer frem i en undersøkelse fra Penger.no, gjennomført av Norstat blant 1000 respondenter på landsbasis som har boliglån.

Av: AMM, september 2013, 15. september 2013

 – Dette bidrar til at kvinner som har dårlig oversikt og styring over sin private økonomi  ofte er taperne ved samlivsbrudd, sier Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea.

Undersøkelsen viser at:

•    4 av 10 kvinner mener partneren har best oversikt over boliglånet, mens i underkant av 1 av 10 menn sier det samme.

•    6 av 10 kvinner ikke vet hvilken rente de har på boliglånet, eller er usikre på dette, mot i underkant av 4 av 10 menn.
 
•    Langt færre kvinner enn menn vet hvor mye de har lånt, og hvor stor andel av lånet som er egenkapital.
 
•    Kvinner er mindre åpne for å bytte bank.

•    Menn er i førersetet når man skal søke om lån, og fyller som oftest ut lånepapirene.

 Kvinner mer opptatte av interiør

– Dette resultatet  er uheldig, og jeg skulle ønske flere kvinner visste mer om økonomi. Grunnen er at de setter seg selv i en sårbar situasjon ved et eventuelt samlivsbrudd, og mange samliv går jo i oppløsning i dag , sier Warloe.    

– Pass på at du ikke forblir leietaker i samboerens bolig. Ved samlivsbrudd sitter du da igjen uten noe.  Man får mer eierskap til lånet hvis man kjøper seg inn i boligen. Dessverre er vi fortsatt der at mange kvinner er mer opptatt av interiøret enn vilkårene på boliglånet. Men man får jo råd til flere puter og pledd ved å finne den gunstigste lånerenten, sier hun.

Like gode forutsetninger som menn

Rune Brunborg, direktør i Penger.no, legger til at dårlige boliglånavtaler medfører pengetap, for eksempel fordi man har for høy rente. Grunnen til at kvinner ikke har like god oversikt over boliglånet mener han henger sammen med ulik rollefordeling hjemme.  

– En undersøkelse DNB gjennomførte nylig viser at menn er hjemmets «finansminister», mens kvinner er «velferdsminister». Menn har i større grad ansvar for investeringer, lån og forsikringer, mens kvinner har hovedansvar for mat, klær og ting til boligen, sier Brunborg.

– Begrenset med innsikt i privatøkonomien, låneavtaler som ikke er gode nok og lav eller ingen eierandel i bolig gjør at man taper penger. De bør i utgangspunktet ha like gode forutsetninger som menn til å ta aktivt del i dette, sier han.

Oversikt funn fra undersøkelsen

Hvem har best oversikt over boliglånet (betingelser, renter, avdrag, etc.) i din husstand?

Svaralternativer

Totalt

Mann

Kvinne

 

1001

523

478

Jeg

60 %

69 %

49 %

Partner

16 %

8 %

25 %

Like mye partner og jeg

23 %

22 %

24 %

Annet familiemedlem

0 %

1 %

0 %

Annet

0 %

0 %

0 %

Vet ikke

0 %

0 %

0 %

Ingen - banken har best oversikt over dette

1 %

1 %

1 %

TOTAL

100 %

101 %

99 %

Vet du hvilken rente du/dere har på boliglånet i dag?

Svaralternativer

Totalt

Mann

Kvinne

 

1001

523

478

Ja – noter:

53 %

63 %

42 %

Nei

17 %

13 %

21 %

Usikker

30 %

24 %

37 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %


Vet du hvor stort boliglån du/dere har?

Svaralternativer

Totalt

Mann

Kvinne

 

1001

523

478

Ja, nøyaktig, noter:

49 %

55 %

43 %

Vet ca. hvor stort, men ikke nøyaktig, noter:

41 %

39 %

42 %

Nei

3 %

2 %

4 %

Usikker

7 %

4 %

10 %

TOTAL

100 %

100 %

99 %

Vet du hvilken belåningsgrad du/dere har på boliglånet i dag?

Svaralternativer

Totalt

Mann

Kvinne

 

1001

523

478

Opptil 10 %

7 %

6 %

8 %

10 % - 20 %

7 %

8 %

6 %

20 % - 30 %

9 %

11 %

7 %

30 % - 40 %

10 %

11 %

8 %

40 % - 50 %

7 %

9 %

6 %

50 % - 60 %

13 %

14 %

11 %

60 % - 70 %

12 %

13 %

11 %

70 % - 80 %

11 %

11 %

10 %

80 % - 90 %

5 %

5 %

6 %

100 %

3 %

2 %

4 %

Usikker

16 %

9 %

25 %

TOTAL

100 %

99 %

102 %

 
Hvem fylte primært ut lånepapirene i din husstand?

Svaralternativer

Totalt

Mann

Kvinne

 

1001

523

478

Jeg

52 %

61 %

43 %

Partner

11 %

4 %

18 %

Like mye partner og jeg

32 %

30 %

35 %

Annet familiemedlem

0 %

1 %

0 %

Annet

3 %

4 %

3 %

Vet ikke 

1 %

0 %

1 %

TOTAL

99 %

100 %

100 %


Kilde: Penger.no

15. september 2013 AMM, september 2013