Lav rente gjør det enklere å bygge opp en buffer.
Lav rente gjør det enklere å bygge opp en buffer. Bilde: Colourbox

Sparetips - spar penger nå som boligrenta er lav

Spar penger nå som boligrenten er gunstig for å bygge opp buffer til trangere tider, eller til større bolig, bil, hytte eller til førtidspensjonering. Her kommer gode sparetips fra tre sparebanker.

Sparetips 1
─ Vårt generelle råd er at alle bør spare. Hvordan man sparer best er avhengig av hvor romslig økonomien din er, og i hvilken livsfase man er i. Alle kan spare, og selv mindre beløp jevnlig bidrar til bedre økonomi, og til økt bevissthet om privatøkonomien din. Husk at det generelle rentenivået for tiden er lavere enn det Norges Bank anser som et normalnivå (6 %), og at det derfor er fornuftig å planlegge for at det kommer endringer på sikt, sier Jo Sivert Martinsen, i Lillestrøm sparebank.

─ Mitt beste råd til de som er i etableringsfasen og til de etablerte er å  nedbetale på lån inntil 60 %. Nedbetal lån inntil 60 % av boligens verdi (eller mer).

─ Har du anstrengt økonomi i den forstand at du har liten egenkapital og inntektene dine så vidt dekker utgiftene, anbefaler vi at du nedbetaler boliglånet ditt. Da blir de løpende utgiftene gradvis mindre, egenkapitalen øker og du vil få mer romslig økonomi. Det samme gjelder dersom du har god likviditet i dag, men vil være ukomfortabel dersom gjeldsrenten skulle øke med 2 til 4 prosentpoeng. Da bør du også prioritere å betale ned på lånet. Nedbetaling av lån er den mest lønnsomme formen for risikofri sparing - denne spareformen gir en avkastning lik lånerenten.  

─ For folk flest er sparingen som skjer gjennom folketrygden og arbeidsgiver ikke tilstrekkelig til å gi en god pensjonstilværelse. Langsiktig aksjesparing sikrer framtidig kjøpekraft, som kan brukes til å øke pensjonen eller til å realisere andre drømmer. En kombinasjon av sparing på konto og aksjefond, avhengig av tidshorisont, toleranse på svingninger og mål. Hvis du har toleranse for store svingninger og lang tidshorisont, anbefales større andel aksjefond. Om du har liten toleranse for svingninger, anbefales mindre andel i aksjefond. Fast månedlig sparing er imidlertid enkelt og forutsigbart, for de fleste påpeker Martinsen.

─ Dersom du skal få god styring på økonomien din, bør du lage et budsjett. I startfasen vil det kreve en arbeidsinnsats fra din side, men du får lønn for strevet når du ser hvor smart det er for økonomien din. 

─ Før nedbetaling av lån, sparing til bolig, eller pensjon, sørg alltid for å ha en liten sparebuffer til uforutsette regninger.
Det kan være til vaskemaskinen som plutselig ryker, bilen som får en skade, en ekstra høy strømregning, et uforutsett tannlegebesøk eller lignende, sier Jo Sivert Martinsen i Lillestrøm sparebank.

Sparetips 2
─ Folk flest sparer et sted mellom 300 og 5000 kroner per måned i banksparing og aksjefond. Minstebeløpet for sparing i fond hos oss er 300 kroner i måneden. Noen få sparer langt mer enn 5000 kroner per måned, sier Guri Kulset, kunderådgiver i Selbu Sparebank.

─ Etter individuell behovsanalyse, risikotoleranse og samtale kommer vi frem til hvilke spareprodukt som passer best for den enkelte kunde og hvor stort beløp som kan spares. Sparing mot forskjellige sparemål blir mer og mer aktuelt for tiden, f.eks. tillegg til pensjon, skolegang.

 

─ Siden boliglånsrenten er svært lav for øyeblikket, er det flere som nå velger å spare den del av beløpet som blir redusert med lavere rente. Det lave rentenivået over hele verden er et signal på at verdensøkonomien har problemer for øyeblikket. På sikt vil renten derfor stige når problemene avtar. Mange opplever imidlertid at deres likviditet er blitt bedre enn før som følge av lavere renter. Dette gjør det mulig å spare mer enn tidligere for å opparbeide en reserve eller en kapital mot et sparemål.

 ─ Akkurat nå er det mange som velger å spare i aksjefond.  Her vil man over tid ha forventning om en minimumsrente som er tre prosent høyere enn på risikofri avkastning.  Over tid, gjerne etter en tiårsperiode kan man forvente høyere rente på innskutt kapital plassert i fond enn på bankinnskuddsrente. Dersom man har et langtidsperspektiv på aksjefondsparing, vil dette ofte være mer lønnsomt enn vanlig bankinnskudd. Tap-prosenten er mindre jo lengre tid man velger å la pengene stå i fond.

─ For øyeblikket merker vi større etterspørsel etter aksjefondsparing, langt høyere nå enn på samme tid i fjor, sier Guri Kulset.

─ Vi tilbyr en rekke ulike fond fra Terra-gruppen, og anbefaler minimum 5-10 års spareperspektiv for sparing i fond, fremholder Kulset.

Sparetips 3
─ Før vi kommer med et konkret sparetilbud kartlegger vi kundens situasjon. Vi ser på gjeld, formue, og økonomisk situasjon nå og fremover, sier Anders Melleby, i Askim sparebank.

─ Etter behovskartleggingen går vi gjennom kundens mål med sparingen, det kan være sparing til bolig, bil eller det kan være sparing til pensjonstilværelsen. Den enkelte kundes kjennskap til finansielle instrumenter sammen med kundens vilje til å ta risiko er viktige faktorer for å finne riktig spareløsning.  Vi har delt våre spareprodukter inn i fem hovedkategorier: 1. Innskuddskonto. 2. Rentefond. 3. Aksjefond. 4. Kombinasjonsfond. 5. Enkeltaksjer.Hvilke produkter som passer for den enkelte kunde vil være individuelt.

─ Det er ingen tvil om at dagens rentenivå har gjort at folk har fått bedre likviditet og  flere bygger nå opp økonomiske buffere på kapitalkontoer. Det er dyrt å ha dårlig likviditet, det er derfor lurt en buffer i bakhånd slik at man være er i bedre stand til håndtere uforutsette utgifter.  - På sparekonto kan man i dag oppnå en rente på mellom 3 og 4 %, alt etter hvor stort beløp det dreier seg om og hvor mange år kapitalen en bundet opp. Unge boligsparere mellom 18-34 år kan gjennom BSU ordningen spare inntil 20 000 i året,  totalt 150 000 kroner, gjennom dette kan de få 4000 kroner i skattefradrag pr år.  BSU konto er et meget gunstig tilbud, som folk i denne målgruppen bør benytte seg av, mener Melleby. 

─ Vi opplever at folk er blitt noe flinkere til å spare enn før. Sparing er en god vane å venne seg til poengterer Melleby.

Genrelle sparetips:

  • Undersøk nivået på renter og fondshonorarer på spareproduktet.
  • Avklar om aksjefondet kan selges raskt. Sjekk også om mer kompliserte spareprodukter kan selges raskt, slik at det er mulig å frigjøre kapital ved behov.
  • Undersøk risiko og tidshorisont på spareproduktet.
  • Inntill to millioner kroner på sparekontoen er garantert tapfri av Bankens Sikringfond.
13. januar 2012
Mer om Personlig økonomi
ANNONSØRINNHOLD

Refinansiering av kredittkort og annen forbruksgjeld kan lønne seg

Nordmenn skylder nå over 170 milliarder kroner i forbruksgjeld. Kravene er fordelt utover kredittkort, forbrukslån og andre typer usikret kreditt. En mindre gruppe av disse låntakerne (ca. 3000 personer) skylder i snitt minst 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld. For de som sliter med å betjene skyhøy forbruksgjeld kan refinansiering være en løsning. Denne artikkelen har som mål å belyse hvilke fordeler og ulemper refinansiering kan føre med seg.

Disse svenske pengene blir ugyldige i 2017

Har du svenske sedler og mynter liggende, har du en god unnskyldning for en tur over grensen snart.

Ikke gå i denne økonomiske fellen i sommer

Med litt ekstra penger på kontoen kan sommeren bli en dyr fest.

6 gode sparetips

Vi snakket med forbrukerøkonom Silje Sandmæl om hvor man bør begynne, hvor man kan spare og hvorfor det kan gå galt.

Få bedre rente med et klikk

Vi er for snille med bankene. På innskudd godtar vi lav rente. Samtidig betaler vi høy rente på lånene våre. Med Finansportalen er det enkelt å øke...

Privat kjøp og salg av bolig

Hvilke fordeler og ulemper er det for deg om du kjøper eller selger bolig uten at megler er involvert?

Økonomiske tips for julestria

Slik takler du julestria uten å tømme lommeboka helt.

Forbrukerøkonomens sju råd

Vi i villas økonomiekspert gir deg sju råd om hvordan du tar grep om privatøkonomien.

Ingen finanskrise for norske boligeiere

Norske boligeiere frykter ikke høyere kostnader og bekymrer seg lite for endringer i økonomien. Tre av fem tror deres økonomiske situasjon framover...

Gode forhold tross krise

Renten er på vei oppover. Det plager ikke det norske folk. Vi har hatt det bra under krisa.

Vær en smart lånetaker

Vær en smart lånetaker og behold mer av pengene selv.

Hva bør du gjøre med rentepengene?

Hva bør du gjøre med pengene nå som renta går ned?

Sparing i tunge tider

Tunge tider til tross – nordmenn sparer fremdeles penger. Og de fleste setter dem i banken.

Konvertering av byggelån

Byggelånet kan, som vi tidligere har berørt, sees på som en "kreditt" og ikke som et vanlig lån.

Bør du binde renta?

I dag får du fastrentelån rundt fire-tallet - bør du binde eller ikke binde renta?