Bilde: Colourbox

Ekspertenes råd om røykvarlsere

Hvilken type røykvarslere bør du kjøpe? Hvor mange trenger du og hvor bør de plasseres? Når bør de skiftes ut?

Forbrukerrådet har vært i kontakt med ti aktører med høy kompetanse på røykvarslere for å finne ut hvordan du kan beskytte din familie og eiendom best mulig mot brann.

Kravene til røykvarslingsutstyr i Norges boliger er beskjedne: "Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en sertifisert røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket." står det i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Disse har delt sin ekspertise med Forbrukerrådet: Cowi, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Gjensidige, If Skadeforsikring/If Sikkerhetssenter, Noralarm, Norsk brannvernforening, Oslo Brannvesen, Tryg, Trygg og Sikker og Sparebank 1

Hvilken teknologi bør du velge?

Det finnes to hovedtyper røykvarslere; ioniske og optiske røykvarslere.

Dette svarte ekspertene:

 • Halvparten av ekspertene mener du utelukkende bør kjøpe optiske varslere.
 • 3 av 10 mener du bør kjøpe både optisk og ioniske varslere.
 • En ekspert mener du bør velge røykvarslere som inneholder både optiske og ioniske sensorer.
 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å være teknologinøytrale.

Ingen av de spurte ekspertene mener du utelukkende bør satse på ioniske varslere. Samtlige av de 9 som uttrykker sin mening går god for den optiske varslerteknologien. 4 av 9 mener du bør komplettere  med optiske varslerne med ioniske.

Forbrukerrådets konklusjon er:

 • Sats på optiske røykvarslere. Alle rom du velger å sikre bør sikres med en optisk varsler.
 • Ioniske varslere bør brukes som et supplement til optiske varslere, i den forstand at du som en tilleggssikkerhet kan montere ioniske varslere i rom som allerede er sikret av en optisk varsler.

Forbrukerrådet har undersøkt med bransjen hvilken type røykvarsler du bør velge. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kablet eller trådløs?

 • Alle ekspertene er klare på at du bør satse på seriekoblede røykvarslere. Ingen anbefaler enkeltstående røykvarslere.
 • På spørsmålet om du bør satse på trådløs eller kablet kobling anbefalte fire av seks eksperter trådløse, mens to anbefalte kablede.

Forbrukerrådets konklusjon er:

 • Sats på seriekoblede røykvarslere.
 • Om du velger kablet eller trådløst blir opp til deg. Begge teknologier vil gi deg langt bedre sikkerhet enn separate varslere.

Hvor mange røykvarslere bør du ha? Og hvor?

Er det nødvendig å montere røykvarslere i samtlige rom?

 • Et klart flertall (6 av de 9 som svarte) mener at du bør montere røykvarsler i hvert rom, men bare 3 av 9 mente at dette var å overdrive.

Men hva med deg som synes dette blir for dyrt? Hvilke rom bør du prioritere høyest?

 • De 8 ekspertene som svarte på Forbrukerrådets prioriteringsskjema svarte sprikende. De mente imidlertid i gjennomsnitt at voksensoverommet, barnesoverommet og stuen er aller viktigst. Deretter kommer kjellerstuen og gangen utenfor voksensoverommet.

Når det gjelder kjøkkenet er ekspertene svært uenige:

 • Noen aktører mener at kjøkkenet er blant de aller viktigste rommene, mens hos andre kommer kjøkkenet langt ned på listen. En aktør mener at røykvarsler ikke bør plasseres på kjøkkenet i hele tatt, men at den heller bør plasseres rett utenfor.
 • Forbrukerrådet mener uenigheten skyldes at ioniske varslere montert på kjøkkenet har en lei tendens til å gå i feilalarm. Moderne, optiske varslere har ingen problemer med å takle et kjøkkenmiljø.

Også når det gjelder entré/gang/hall er det uenighet:

 • 2 aktører plasserer disse på topp. Hos de andre havner de langt ned på listen. 
 • Samme problematikk gjelder kontor/annet oppholdsrom. Aktørene er imidlertid relativt enige om at boder, loft og baderom kan plasseres langt ned på prioriteringslisten. 

Forbrukerrådets konklusjon er: Jo flere røykvarslere, jo bedre

 • Forbrukerrådet mener at du bør plassere røykvarsler i hvert rom. I tillegg bør du, om mulig, samarbeide med naboen.
 • Husk at røykvarslerne skal både oppdage brann og varsle deg når den har oppdaget brannen.
 • Derfor er det viktig å plassere seriekoblede røykvarslere både i rommene der det er størst risiko for at brann skal oppstå - og i rommene der det er størst sjanse for at varslerne vil vekke deg og din familie.
 • Forbrukerrådet mener du bør prioritere disse rommene: stue, kjøkken, gang utenfor soverom (oppdaging) og samtlige soverom (oppdaging og varsling).
 • Som et absolutt minimum bør du ha en røykvarsler i hver etasje.

Når er de modne for utskiftning?

Forbrukerrådet spurte ekspertene om når du bør skifte ut røykvarsleren.

 • Blant de 9 ekspertene som valgte å besvare dette spørsmålet, svarte et lite flertall - 5 av 9 - at ioniske varslere senest bør byttes ut etter ti år. 
 • For de optiske varslernes vedkommende var det 4 av 9 – altså mindretallet - som svarte det samme.
 • De andre mener at det ikke er mulig eller ønskelig i si noe generelt om levetid. De mener at røykvarsleren kan brukes så lenge den blir jevnlig vedlikeholdt  (støvsuging/renblåsing med trykkluft) og responderer korrekt ved funksjonstest.

Forbrukerrådets konklusjon er:

 • Det er ikke nødvendig å kassere en varsler som fungerer som den skal når du trykker på testknappen.
 • Hvis du er usikker på om du vil huske å gjennomføre jevnlige og hyppige funksjonstester, anbefaler Forbrukerrådet deg å skifte ut røykvarsleren senest når den er ti år gammel.
 • Du bør uansett støvsuge eller blåse rene samtlige røykvarslere i boligen. Støv på detektorelementene kan øke varslerens reaksjonstid.
 • Røykvarslerens dag er 1. desember - Husk også å bytte batteri.
 • Varslere som feiler på funksjonstest bør leveres til forhandler eller gjenbruksstasjon.
 • Hvis røykvarsleren feiler før det har gått fem år, oppsøker du forhandler og krever reklamasjon i forhold til Forbrukerkjøpsloven.

Kilde: Forbrukerrådet

30. oktober 2012
Mer om Røykvarsler og brannvarsler

Nye regler for røykvarslere

Nå er det forskriftsfestet at du må ha minst én røykvarsler i hver i etasje. Oppfyller du de nye reglene?

Er røykvarsleren skrudd fast i taket?

Ny studie viser at en røykvarsler som er fastskrudd i taket er mindre pålitelig enn en som er festet på en brakett. – Bytt dem ut, sier ekspertene.

Har du brannutstyret i orden?

Risikoen for brann øker i vinterhalvåret. Har du sikkerhetsutstyret i orden hvis det skulle bli brann i boligen?

Virker røykvarsleren?

Har du testet røykvarsleren din i det siste? En av fire tilfredsstiller ikke forskriftene.

Optisk eller ionisk røykvarsler?

Bør du velge optisk eller ionisk røykvarsler? Eller kanskje begge deler?

Husk røykvarsleren på hytta!

Godt brannvett er ekstra viktig på hytta.

Serierkoblede røykvarslere

Serierkoblede røykvarslere anbefales av brannvesenet.

Sjekk røykvarsleren

Har du sjekket røykvarsleren din i det siste?

Røykvarslerens dag

1. desember er røykvarslerens dag. Det er ikke tilfeldig

Røykvarsleren - din beste venn

Hensikten med røykvarsleren er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Dersom boligen din er stor eller består av flere etasjer, bør du ha flere røykvarslere. Det anbefales minst en røykvarsler i hver etasje.