Bilde: Presse

Unngå at hyttedrømmen blir et mareritt - sjekkliste til hyttevisnigen

Hyttekjøpet kan fort bli langt dyrere enn du så for deg da du skrev under kontrakten. Disse faresignalene bør du se etter på visningen.

Av: Olga Rusnak, 7. juli 2020

Tall viser at råteskader i bjelkelag over krypkjellere topper statistikken over råteskader i fritidsboliger.

– Råteskader, så vel som en del insektskader, vil utvikle seg over tid. Det er derfor viktig å være klar over at forsikringen kun dekker skader som oppstår etter at du har kjøpt forsikringen, sier Øyvind Magerøy, fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding. 

Magerøy er ekspert på råteskader og skadedyr, og opplever at mange får dyrekjøpte erfaringer med på hyttekjøpet.

 

Han viser til en analyse fra Folkehelseinstituttet som i 2016 dokumenterte at 40 prosent av krypkjellerne hadde et fuktproblem.

Sjekk også ytterkonstruksjonene i taket

Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter, og undersøk om det er fuktskader på loftet. Det er i overgangen mellom tak og pipe lekkasjene oftest oppstår, og råteskadene utvikler seg.

Sjekkliste for hyttevisningen

Her har du en sjekkliste som du kan gjennomgå på hyttevisningen: 

Tak

 • Sjekk taket for ødelagte takstein, mose og så videre. 
 • Sjekk at det ikke er lekkasjer. 
 • Sjekk at det ikke er tegn til fuktproblemer på loftet. 
 • Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter. 
 • Sjekk om taket stikker langt nok ut på tømmerhytter.

Krypkjeller

 • Sjekk om det er lufteluker eller inspeksjonsluker i krypkjelleren.
 • Sjekk at det ikke er kjellerlukt.
 • Sjekk om det er saltutslag og avflassing av maling, noe som kan tyde på dårlig eller manglende drenering. 
 • Sjekk om det er insekter. 
 • Sjekk om det er sopp. 
 • Sjekk om det er skjolder og misfarging på grunnmuren. 

Lukt 

 • Sjekk hvordan det lukter – innestengt eller vond lukt kan tyde på dårlig ventilasjon eller andre problemer. 

Hyttas utside

 • Sjekk om malingen flasser.  
 • Sjekk om det er råte i kledningen. 
 • Sjekk hvordan terrenget faller mot huset.

Bad

 • Sjekk dokumentasjon på utført bad. 
 • Sjekk at vannet renner mot sluket. 
 • Sjekk om det er synlig membran i sluk.

 

7. juli 2020 Olga Rusnak